Objektif dan Fungsi

Ditulis pada .

OBJEKTIF

Sebagai Satu Organisasi Teknikal Yang Merancang, Menyelaras, Melaksanakan Dan Menyelenggarakan Prasarana (Infrastruktur) Dan Kerja-Kerja Kejuruteraan Ke Satu Tahap Yang Tinggi Untuk Memenuhi Hasrat Dan Keperluan Negara.

 

FUNGSI

Untuk merancang, merekabentuk dan melaksanakan bangunan - bangunan kerajaan dan kemudahan awam.

Untuk menyelenggara jalanraya, bangunan - bangunan kerajaan dan kemudahan awam yang diperuntukkan kepada jabatan ini.

Untuk memberi nasihat teknikal kepada jabatan / agensi kerajaan yang lain di peringkat negeri.