Visi & Misi

Ditulis pada .

VISI

Menjadi penyedia perkhidmatan Bertaraf Dunia dan Pusat Kecemerlangan Di dalam Pengurusan Aset, Pengurusan Projek dan Kejuruteraan Demi Pembangunan Infrastruktur Negara Melalui Modal Insan Yang Kreatif Dan Inovatif Serta Teknologi Terkini.

 

MISI

JKR menyumbang kepada pembanguan negara dengan:-

1.       Membantu pelanggan dlam menyampaikan hasil polisi dan   perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.

2.       Mempiawai proses dan sistem demi penyampaian hasil yang konsisten.

3.       Menyediakan pengurusan aset dan projek yang berkesan dan inovatif

4.       Memperkasa kompetensi kejuruteraan sedia ada.

5.       Membangunkan modal insan dan kompetensi-kopetensi baru.

6.       Berpegang teguh kepada integriti dalam menyampaikan perkhidmatan.

7.       Membina hubungan harmoni dengan komuniti.

8        Memelihara persekitaran dalam penyampaian perkhidmatan.