JKRS/SH/JLN/46/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA                :           KERJA-KERJA MENYELANGGARA BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKSYEN 4/50 - SEKSYEN 5/00  LALUAN T168 ( JALAN CHALOK KEDAI / TELAGA PAPAN )  JALAN NEGERI SETIU, TERENGGANU

NO. SEBUTHARGA : JKRS.SH/JLN/46/2015

GRED                            :           G1

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN           :      CE 43

tARIKH SEBUTHARGA : 08.09.2015 HINGGA 14.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

               Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

               Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

TARIKH tUTUP : 15.09.2015 jAM 12.00 tENGAHARI.

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH/JLN/50/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA                :           KERJA-KERJA MENYELANGGARA CORRUGATED METAL GUARDRAILS SERTA  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN  LALUAN T 138 ( PERMAISURI /HULU SELADANG , T140 ( GUNTONG / PANCUR MERAH, T171 (JALAN PADANG SERAI) DAN T155 ( KG BAHAGIA / GUNTONG DALAM)  JALAN NEGERI SETIU, TERENGGANU

NO. SEBUTHARGA : JKRS.SH/JLN/50/2015

GRED                            :           G1

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN           :      CE 43

tARIKH SEBUTHARGA : 22.09.2015 HINGGA 29.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

               Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

               Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

TARIKH tUTUP : 30.09.2015 jAM 12.00 tENGAHARI.

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH/JLN/49/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA                :           KERJA-KERJA MENYELANGGARA CORRUGATED METAL GUARDRAILS SERTA  LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN  LALUAN T151 DIANTARA SEKSYEN 0/00 - 5/50 ( PELON G / JENERIS) JALAN NEGERI SETIU, TERENGGANU

NO. SEBUTHARGA : JKRS.SH/JLN/49/2015

GRED                            :           G1

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN           :      CE 43

tARIKH SEBUTHARGA : 22.09.2015 HINGGA 29.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

               Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

               Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

TARIKH tUTUP : 30.09.2015 jAM 12.00 tENGAHARI.

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH.JLN/48/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA                :           KERJA-KERJA MENYELANGGARA BAHU JALAN  LALUAN JALAN KAMPUNG PAYUNG SEKSYEN 3/30 - 4/20  JALAN NEGERI SETIU, TERENGGANU

NO. SEBUTHARGA : JKRS.SH/JLN/48/2015

GRED                            :           G1

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN           :      CE 01

tARIKH SEBUTHARGA : 08.09.2015 HINGGA 14.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

               Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

               Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

TARIKH tUTUP : 15.09.2015 jAM 12.00 tENGAHARI.

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH/JLN/47/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA                :           KERJA-KERJA MENYELANGGARA BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKSYEN 4/50 - SEKSYEN 5/00 LALUAN T168 ( JALAN CHALOK KEDAI / TELAGA PAPAN) JALAN NEGERI SETIU, TERENGGANU

NO. SEBUTHARGA : JKRS.SH/JLN/47/2015

GRED                            :           G1

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN           :      CE 01

tARIKH SEBUTHARGA : 08.09.2015 HINGGA 14.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

               Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

               Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

TARIKH tUTUP : 15.09.2015 jAM 12.00 tENGAHARI.

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH/JLN/45/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA NO.        :           JKRS/SH/JLN/45/2015

SEBUTHARGA                :       KERJA-KERJA MENYELENGGARA BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEKSYEN 15/00 - SEKSYEN 15/70 LALUAN T151 ( LANGKAP / PELONG ) JALAN NEGERI , SETIU, TERENGGANU.

GRED                            :           G1

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN      :           CE 01

 Tarikh Sebutharga  08.09.2015 hingga 01409.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

               Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

               Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

 

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH/E/44/2015

Ditulis pada .

SEBUTHARGA NO.        :           JKRS/SH/E/44/2015

SEBUTHARGA                :       KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KLINIK PERGIGIAN PERMAISURI, SETIU, TERENGGANU.

GRED                            :           G1 ATAU G2

KATEGORI                    :           ME

PENGKHUSUSAN      :          E04 & E11

 Tarikh Sebutharga  03.09.2015 hingga 09.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.  Borang Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

 Penyebut Harga adalah  DIWAJIBKAN  menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak pada 03.09.2015 (KHAMIS) dan berkumpul di Dewan Buluh Perindu JKR Setiu, Terengganu pada pukul 10.00 pagi. Pendaftaran Kontraktor akan bermula pada jam 10.00 pagi – 10.30 pagi. Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

 Bagi Lawatan Tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan.

 Dokumen sebutharga bagi kerja di atas akan dikeluarkan dengan harga RM 20.00 senaskah dari tarikh  03.09.2015 hingga 09.09.2015  pada waktu-waktu seperti berikut :-

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH.JLN/41/2015

Ditulis pada .

KERJA-KERJA MEMBARUMUKA JALAN DI LALUAN T168, SEKSYEN 2/90-3/50, LALUAN , JALAN NEGERI, SETIU TERENGGANU

GRED                            :           G2

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN           :       CE01

TARIKH SEBUTHARGA : 30.08.2015 HINGGA 07.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

 

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                              2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH.JLN/40/2015

Ditulis pada .

KERJA-KERJA MEMBARUMUKA JALAN DISEKSYEN 2/20-2/50, JALAN BUKIT PUTERA / BUKIT LAYAT), SETIU TERENGGANU

GRED                            :           G2

KATEGORI                    :           CE

PENGKHUSUSAN      :          CE 01

 TARIKH SEBUTHARGA : 30.08.2015 HINGGA 07.09.2015

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputerayang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu.

Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

 

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari

                                                       2.15 petang hingga 3.00 petang

JKRS/SH/JLN/39/2015

Ditulis pada .

KERJA-KERJA MEMBARUMUKA JALAN DISEKSYEN 11/80-12/40, LALUAN T151 (LANGKAP / PELONG) , JALAN NEGERI, SETIU TERENGGANU

 

TARIKH SEBUTHARGA : 30.08.2015 HINGGA 07.09.2015

GRED : G2

KATEGORI : CE

PENGKHUSUSAN : CE 01

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan JKR Setiu, Terengganu  semasa waktu pejabat. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada penama yang sah sahaja. Wakil tidak dibenarkan. Dokumen  Tawaran TIDAK akan dikeluarkan pada hari tawaran ditutup.

Sila bawa bersama SIJIL ASAL dan  (1) SALINAN Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah dan Cop Syarikat. Dokumen tawaran boleh dibeli di Bilik Tawaran, Tingkat 3, JKR Setiu

Dokumen sebutharga bagi kerja akan dikeluarkan dengan bayaran tunai sebanyak RM 10.00 senaskah pada waktu-waktu seperti berikut :-

 

Ahad hingga Khamis   :           8.15 pagi hingga 12.30 tengahari                                          

                                                       2.00 petang hingga 3.00 petang

Artikel seterusnya...